Telegram bot to control MQTT lights. Written in Go.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

My static website generator using poole

Päivitetty 1 kuukausi sitten

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Päivitetty 1 kuukausi sitten

MQTT smart home web interface

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Päivitetty 1 kuukausi sitten

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Päivitetty 2 kuukautta sitten

3D printed Arduino Airsoft Chronograph

Päivitetty 3 kuukautta sitten

Linux PyQt tray application to control OctoPrint instances

Päivitetty 3 kuukautta sitten

Päivitetty 4 kuukautta sitten

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Päivitetty 7 kuukautta sitten

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Päivitetty 9 kuukautta sitten

Päivitetty 11 kuukautta sitten

Control drones with a proper joystick

Päivitetty 1 vuosi sitten

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Päivitetty 1 vuosi sitten

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Päivitetty 2 vuotta sitten

ESP8266 SHT21 sensor

Päivitetty 2 vuotta sitten

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Päivitetty 3 vuotta sitten

Päivitetty 3 vuotta sitten

Päivitetty 3 vuotta sitten

Päivitetty 3 vuotta sitten