Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Zaktualizowano 1 dzień temu

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 2 tygodni temu

ESP8266 SHT21 sensor

Zaktualizowano 2 tygodni temu

Zaktualizowano 1 miesiąc temu

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

My static website generator using poole

Zaktualizowano 4 miesięcy temu

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Zaktualizowano 7 miesięcy temu

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Naze32 clone with Frysky receiver

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Control drones with a proper joystick

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Mac OS X ambilight

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Simple single-color 8x8x8 LED Cube with AVRs

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

My self designed awesome 3D printer

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Native Mac OS X OtaClock replica

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Mac OS X gamepad emulator for serial RC transmitters

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

aka RedditBar, Mac OS X menu bar reddit client

Zaktualizowano 8 miesięcy temu