My static website generator using poole

Zaktualizowano 23 godzin temu

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Zaktualizowano 1 dzień temu

Zaktualizowano 1 dzień temu

Zaktualizowano 4 dni temu

Zaktualizowano 1 tydzień temu

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 1 miesiąc temu

Linux PyQt tray application to control OctoPrint instances

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

Control drones with a proper joystick

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Zaktualizowano 1 rok temu

ESP8266 SHT21 sensor

Zaktualizowano 1 rok temu

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Zaktualizowano 2 lat temu

Zaktualizowano 2 lat temu

Zaktualizowano 2 lat temu

Zaktualizowano 2 lat temu

Zaktualizowano 2 lat temu

Naze32 clone with Frysky receiver

Zaktualizowano 2 lat temu

Mac OS X ambilight

Zaktualizowano 2 lat temu