My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 18 minut temu

Zaktualizowano 5 dni temu

My static website generator using poole

Zaktualizowano 1 tydzień temu

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Zaktualizowano 4 miesięcy temu

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Zaktualizowano 1 rok temu

ESP8266 SHT21 sensor

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Naze32 clone with Frysky receiver

Zaktualizowano 1 rok temu

Control drones with a proper joystick

Zaktualizowano 1 rok temu

Mac OS X ambilight

Zaktualizowano 1 rok temu

Simple single-color 8x8x8 LED Cube with AVRs

Zaktualizowano 1 rok temu

My self designed awesome 3D printer

Zaktualizowano 1 rok temu

Native Mac OS X OtaClock replica

Zaktualizowano 2 lat temu