S&B Volcano vaporizer remote control with Pi Pico W

Zaktualizowano 1 tydzień temu

Zaktualizowano 1 tydzień temu

My static website generator using poole

Zaktualizowano 1 tydzień temu

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 1 tydzień temu

Open Source Tomb Raider Engine

Zaktualizowano 2 tygodni temu

Zaktualizowano 1 miesiąc temu

Zaktualizowano 1 miesiąc temu

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

Forked from https://github.com/usedbytes/picowota

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Python RGB Matrix games and animations

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zaktualizowano 11 miesięcy temu

Betaflight Quadcopter config backups

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

MQTT smart home web interface

Zaktualizowano 1 rok temu

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Zaktualizowano 1 rok temu

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Zaktualizowano 1 rok temu