Zaktualizowano 2 dni temu

My static website generator using poole

Zaktualizowano 1 tydzień temu

Python RGB Matrix games and animations

Zaktualizowano 1 tydzień temu

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 3 tygodni temu

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

Betaflight Quadcopter config backups

Zaktualizowano 4 miesięcy temu

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Zaktualizowano 7 miesięcy temu

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

MQTT smart home web interface

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Linux PyQt tray application to control OctoPrint instances

Zaktualizowano 11 miesięcy temu

Telegram bot to control MQTT lights. Written in Go.

Zaktualizowano 1 rok temu

3D printed Arduino Airsoft Chronograph

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Zaktualizowano 1 rok temu