ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Uppdaterad 6 dagar sedan

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Uppdaterad 3 veckor sedan

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Uppdaterad 3 veckor sedan

My static website generator using poole

Uppdaterad 1 månad sedan

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Uppdaterad 5 månader sedan

ESP8266 SHT21 sensor

Uppdaterad 6 månader sedan

Uppdaterad 6 månader sedan

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Uppdaterad 8 månader sedan

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

Naze32 clone with Frysky receiver

Uppdaterad 1 år sedan

Control drones with a proper joystick

Uppdaterad 1 år sedan

Mac OS X ambilight

Uppdaterad 1 år sedan

Simple single-color 8x8x8 LED Cube with AVRs

Uppdaterad 1 år sedan

My self designed awesome 3D printer

Uppdaterad 1 år sedan

Native Mac OS X OtaClock replica

Uppdaterad 1 år sedan

Mac OS X gamepad emulator for serial RC transmitters

Uppdaterad 1 år sedan