My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Atjaunināts 2 mēnešus atpakaļ

My static website generator using poole

Atjaunināts 5 mēnešus atpakaļ

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Atjaunināts 7 mēnešus atpakaļ

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

ESP8266 SHT21 sensor

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Naze32 clone with Frysky receiver

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Control drones with a proper joystick

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Mac OS X ambilight

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Simple single-color 8x8x8 LED Cube with AVRs

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

My self designed awesome 3D printer

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Native Mac OS X OtaClock replica

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Mac OS X gamepad emulator for serial RC transmitters

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ