Atjaunināts 1 nedēļu atpakaļ

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Atjaunināts 1 nedēļu atpakaļ

S&B Volcano vaporizer remote control with Pi Pico W

Atjaunināts 3 nedēļas atpakaļ

Atjaunināts 4 nedēļas atpakaļ

My static website generator using poole

Atjaunināts 4 nedēļas atpakaļ

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Atjaunināts 4 nedēļas atpakaļ

Open Source Tomb Raider Engine

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Atjaunināts 1 mēnesi atpakaļ

Atjaunināts 3 mēnešus atpakaļ

Forked from https://github.com/usedbytes/picowota

Atjaunināts 6 mēnešus atpakaļ

Python RGB Matrix games and animations

Atjaunināts 9 mēnešus atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Betaflight Quadcopter config backups

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

MQTT smart home web interface

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ