Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Naze32 clone with Frysky receiver

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Control drones with a proper joystick

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Mac OS X ambilight

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Simple single-color 8x8x8 LED Cube with AVRs

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

My self designed awesome 3D printer

Atjaunināts 4 dienas atpakaļ

Native Mac OS X OtaClock replica

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

Mac OS X gamepad emulator for serial RC transmitters

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

aka RedditBar, Mac OS X menu bar reddit client

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

Open Source Tomb Raider Engine

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

My static website generator using poole

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Atjaunināts 2 nedēļas atpakaļ