Thomas B thomas
website
0 0

My static website generator using poole

Upraveno před 1 dnem

DIY fertilizer mixer and plant watering machine

Upraveno před 1 dnem

Upraveno před 1 dnem

Upraveno před 4 dny

sovereign
0 0

Upraveno před 1 týdnem

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Upraveno před 1 měsícem

OctoTray
0 0

Linux PyQt tray application to control OctoPrint instances

Upraveno před 3 měsíci

Control drones with a proper joystick

Upraveno před 5 měsíci

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Upraveno před 5 měsíci

esp-env
0 0

ESP32 / ESP8266 & BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Upraveno před 5 měsíci

marlin
0 0

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Upraveno před 10 měsíci

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Upraveno před 1 rokem

ESP8266 SHT21 sensor

Upraveno před 1 rokem

RFID-Door
0 0

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Upraveno před 2 roky

Upraveno před 2 roky