Thomas B thomas

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Zaktualizowano 49 minut temu

Zaktualizowano 5 dni temu

website
0 0

My static website generator using poole

Zaktualizowano 1 tydzień temu

marlin
0 0

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Zaktualizowano 4 miesięcy temu

esp-env
0 0

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Zaktualizowano 1 rok temu

ESP8266 SHT21 sensor

Zaktualizowano 1 rok temu

sovereign
0 0

Zaktualizowano 1 rok temu

RFID-Door
0 0

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

BlueTerm
0 0

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

Zaktualizowano 1 rok temu

xyFC
0 0

Naze32 clone with Frysky receiver

Zaktualizowano 1 rok temu