Thomas B thomas

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Uppdaterad 4 dagar sedan

Uppdaterad 4 dagar sedan

website
0 0

My static website generator using poole

Uppdaterad 1 vecka sedan

marlin
0 0

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Uppdaterad 4 månader sedan

esp-env
0 0

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Uppdaterad 6 månader sedan

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Uppdaterad 10 månader sedan

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Uppdaterad 1 år sedan

ESP8266 SHT21 sensor

Uppdaterad 1 år sedan

sovereign
0 0

Uppdaterad 1 år sedan

RFID-Door
0 0

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

BlueTerm
0 0

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

Uppdaterad 1 år sedan

xyFC
0 0

Naze32 clone with Frysky receiver

Uppdaterad 1 år sedan