Thomas B thomas

My self-made 3D-printable designs, mainly in OpenSCAD

Atjaunināts 9 minūtes atpakaļ

Atjaunināts 5 dienas atpakaļ

website
0 0

My static website generator using poole

Atjaunināts 1 nedēļu atpakaļ

marlin
0 0

My Marlin configs for Fabrikator Mini and CTC i3 Pro B

Atjaunināts 4 mēnešus atpakaļ

esp-env
0 0

ESP8266 BME280 / SHT2x sensor with InfluxDB support

Atjaunināts 6 mēnešus atpakaļ

Simple RGB LED controller for Mac OS X

Atjaunināts 10 mēnešus atpakaļ

Simple PHP & SQL weight tracker for multiple persons

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

ESP8266 SHT21 sensor

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

sovereign
0 0

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

RFID-Door
0 0

Arduino RFID door lock with UART RFID antenna

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

BlueTerm
0 0

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ

xyFC
0 0

Naze32 clone with Frysky receiver

Atjaunināts 1 gadu atpakaļ